top of page

Naturnært friluftsliv

Udendørs madlavning

Bliv udfordret på, hvordan du er i naturen. Som voksne aflærer mange at naturen kan være et åbent rum for leg, fordybelse, kreativitet, opdagelse, bevægelse, stilhed og samhørighed. I faget naturnært friluftsliv skal vi både mærke, smage, lytte, liste, løbe og genopdage. Vi skal løse opgaver i fællesskab, men også have tid til ensomhed, som kan være tiltrængt på en højskole proppet med oplevelser og mennesker. Vi vil øve os i at lade impulser og krop overtage for fastgroede tanker og normer. Forhåbentlig vil du gennem dette fag både styrke din naturrelation og udvide din palet af måder at være og lære med dig selv og andre i og med naturen.

Stikord: Sank, lyt, leg, lær, vær, åben, kreativ, til stede, som natur og menneske

Underviser: Gustav Hendriksen

Kanobillede.jpg
bottom of page