top of page

Foredrag med Jakob H. Lovas om fossil kapitalisme
 

INK-COVER--Bham-Pollution_1972_U.S._STEEL_PLANT.jpg

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 i Støbesalen, Maltfabrikken

Klimakrisen reduceres ofte til et teknisk spørgsmål om at tælle CO2-udledninger. Men klimakrisen inviterer os også til at foretage et kritisk eftersyn af vores egen historie. Det stod ikke skrevet i sten, at vi skulle udbygge den enorme fossile infrastruktur - tankstationer, motorveje, lufthavne, kulkraftværker, raffinaderier osv. - der i dag udgør fundamentet i vores levede virkelighed. Det var konkrete politiske beslutninger, foretaget af mennesker med egne drømme og agendaer, der skabte rammerne for den stadigt varmere klode, vi i dag bebor. For at kunne ændre tingenes tilstand, må vi forstå, hvordan det vi ønsker at forandre, kom i stand i første omgang. Og historien om hvordan den fossile verden blev skabt er ikke kedelig!

 

I foredraget skal vi forsøge at komme helt tæt på de skæbnesvangre år i den tidlige industrialiserings England og stille en række spørgsmål: Hvorfor valgte man i første omgang at gå over til fossile brændsler, når man havde et glimrende alternativ i form af vandkraft? Hvilke andre og mere politisk potente egenskaber end energi besad kul? Hvilken forbindelse har fossile brændsler og kapitalisme? Hvordan skabte man den enorme klasse af lønarbejdere, der skulle betjene de kuldrevne fabrikker, der skød op i byerne? Og mere filosofisk: hvilke konsekvenser har den fossile infrastruktur for menneskets måde at være et historisk væsen på?

 

Højskolelærer Jakob H. Lovas vil forsøge at åbne vores historie op påny med begrebet fossil kapitalisme, der de seneste år har drevet en ny forskningsgren frem, der fokuserer på de sociale relationer, som findes i kernen af klimakrisen. Det bliver en aften på Maltfabrikken, hvor de intime forbindelser mellem fossile brændsler, økonomi og magt sættes under lup. 

 

Det praktiske

Det er gratis at deltage.

Der vil blive serveret kaffe og kage

Støbesalen på Maltfabrikken er den centrale, rå sal i fabrikkens hjerte. Benyt fabrikkens hovedindgang, så vil du ikke kunne undgå at støde på os. 

bottom of page