top of page

Kvantefysik og bevidsthed

Billede af Michael Dziedzic

Hvad er virkeligheden?

 

Dykker så dybt ned i vores verden som vi kan finder vi atomernes forunderlige verden. Her gælder nogle helt andre naturlove end vi kender fra vores dagligdag. De er ulogiske og udfordrer vores verdenssyn. Eksempelvis kan en elektron både opføre sig som en partikel og som en bølge alt afhængig af om vi observerer den eller ej!

I dette valgfag skal vi kigge på de underlige teorier, men mest af alt læse og diskutere forskellige fysikere og filosoffers fortolkning af, hvad dette betyder for os mennesker.

Kan fysikken lære os noget om vores eget ståsted i verden?

Kan fysikken måske endda give os forklaringer på mystiske og spirituelle oplevelser?

Hvad har holisme, yin og yang, parallelle verdener og buddisme at gøre med fysik?

Vi hører i dette valgfag om nogle af de mærkeligste teorier om vores fysiske virkelighed og diskuterer hvad vi som mennesker kan lære af denne fortælling.

Underviser: Mathias Bartholomeussen

Læs mere om undervisere her

bottom of page