top of page

Politisk filosofi

IMG_20220711_163459.jpg

I faget gøres filosofi og politik levende gennem samtale, diskussion og leg. Ambitionen er at blive klogere på forholdet mellem samfund, menneske og natur, så vi bedre kan forstå og dermed forandre de strukturer, der betinger vores handlemønstre og tænkning i det daglige.

På faget vil man stifte bekendtskab med en række super aktuelle politik- og filosofi-forløb, der på hver sin måde vedrører samfundets faktiske eller mulige indretning. Det kunne eksempelvis være arbejdskritik, hvor vi spørger, hvordan det kan være, at lønarbejdet for mange er vores vigtigste kilde til identitet og om vi mon kunne indrette os helt uden? Eller feminisme, hvor vi stiller skarpt på de strukturer, der skaber forskellige forhold og forventninger til kønnenes adfærd og plads i samfundet. Eller økokritik, hvor vi genfortolker de klassiske politiske begreber i lyset af naturens tilsynekomst i form af klimakrise og ressourceknaphed. Og så videre.

 

Selvom der selvfølgelig også vil være fokus på den aktuelle politiske udvikling i Danmark og verden, vil alle emnerne have det til fælles, at de relaterer sig direkte til vores eget liv. Fordi dannelse skal kunne mærkes og have potentialet til at forandre os som mennesker. På politisk filosofi skal vi blive inspirerede, tvivle, blive provokeret og grine sammen, så der kommer gnist i øjet.

For at finde de rigtige svar, skal vi turde at stille de rigtige spørgsmål.Hvorfor bor vi fx, som vi gør? Kan klimakrisen løses under kapitalismen? Hvorfor betragtes det nødvendige men ofte usynlige arbejde i hjemmet ikke som "rigtigt" arbejde? 

Underviser: Jakob Tvede Holgersen

Læs mere om undervisere her

bottom of page